O kursie


Kurs ma na celu pomóc uczestnikom w zwiększeniu swojej asertywności w życiu osobistym i zawodowym. Asertywność to umiejętność wyrażania swoich potrzeb, poglądów i emocji w sposób zdecydowany, jednocześnie zachowując szacunek dla innych. Kurs ten składa się z różnych modułów, które pozwolą uczestnikom na poznanie i ćwiczenie asertywnych zachowań, rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny i budowanie lepszych relacji międzyludzkich. Kurs jest dostępny online i można go ukończyć w dowolnym tempie i miejscu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia, który potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności.

What Will You Learn?

  • Co to jest asertywność i jakie są jej cechy charakterystyczne.Jak wyrażać swoje potrzeby, poglądy i emocje w sposób zdecydowany, a jednocześnie szanujący innych.Jak rozpoznawać i unikać zachowań pasywno-agresywnych oraz agresywnych.Jak radzić sobie z krytyką i niekonstruktywnymi opiniami innych osób.Jak radzić sobie z emocjami w sytuacjach trudnych i stresowych.Jak skutecznie rozwiązywać konflikty i budować pozytywne relacje z innymi ludźmi.Jakie są typowe bariery w wyrażaniu asertywnych zachowań i jak je przełamywać.Jakie są techniki asertywności i jak je stosować w praktyce.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet