Mobbing w środowisku pracy

Kategorie: Biznes
Lista życzeń Udostępnij
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Kurs Mobbing w środowisku pracy ma na celu zapoznanie uczestników z pojęciem mobbingu oraz dostarczenie narzędzi i wiedzy, jak zapobiegać i radzić sobie z tym zjawiskiem w miejscu pracy. W trakcie kursu omówione zostaną przyczyny i skutki mobbingu, rodzaje zachowań mobbingowych, sposoby identyfikacji i zgłaszania przypadków mobbingu, a także metody zapobiegania i radzenia sobie z mobbingiem.

Kurs skierowany jest do osób pracujących w różnych sektorach i branżach, które chcą poznać tematykę mobbingu oraz nabyć umiejętności i narzędzia, jakie pomogą im w zapobieganiu i radzeniu sobie z tym zjawiskiem w miejscu pracy.

Czego się nauczę?

 • Co to jest mobbing i jakie zachowania są uznawane za mobbing.
 • Jakie są przyczyny i skutki mobbingu oraz jakie są objawy, które powinny zwrócić uwagę na to, że w danym miejscu pracy może mieć miejsce mobbing.
 • Jakie są sposoby na zapobieganie mobbingowi i jakie narzędzia można wykorzystać do wykrywania i rozwiązania tego problemu.
 • Jakie są aspekty prawne związane z mobbingiem oraz jakie kroki można podjąć w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.
 • Jak pomagać osobom dotkniętym mobbingiem i jak udzielać wsparcia.
 • Jak reagować na mobbing i jak podejmować działania, aby zapobiegać temu zjawisku w miejscu pracy

Course Content

Wstęp do problematyki mobbingu w miejscu pracy

 • Definicja mobbingu
  00:00
 • Przyczyny i skutki mobbingu
  00:00
 • Statystyki i dane dotyczące mobbingu w Polsce i na świecie
  00:00

Rodzaje zachowań mobbingowych

Identyfikacja i zgłaszanie przypadków mobbingu

Zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy

Radzenie sobie z mobbingiem

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet